Monthly Archives: oktober 2015

Civil Rights Defenders yttrar sig om avhysningen

Civil Rights Defenders har yttrat sig om avhysningen av Sorgenfrilägret. Så här skriver de bland annat: En verkställighet av Miljöförvaltningens beslut innebära en kränkning av de boendes mänskliga rättigheter och att Sverige genom Malmö stads agerande bryter mot åtaganden enligt internationella människorättskonventioner. Civil Rights Defenders kräver därför att det aktuella beslutet inte verkställs förrän en grundlig proportionalitetsbedömning gjorts och övriga åtgärder… Read more →

Miljönämndens beslut om rättelse är överklagat

Centrum för Sociala Rättigheter har idag överklagat Miljönämnden Malmö stads beslut om rättelse från 2015-10-27. Vi har även begärt att Länsstyrelsen ska inhibera beslutet så att det inte verkställs. Överklagandet kan läsas i sin helhet här. Vi ser allvarligt på att Malmö stad letar efter kryphål i lagen för att kunna avhysa de boende istället för att söka långsiktiga och… Read more →