Daniel Mckeogh

Nikita Feiz

RÖRELSEJURISTERNA – Nikita Feiz: Det handlar om att se potentialen i juridiken som ett verktyg för att kunna förändra samhället

Hösten 2015 tog Nikita Feiz initiativet till Asylrättsstudenterna. De jobbar bl.a. med att ge juridisk rådgivning till asylsökande och anordnar utbildningar i asyl- och migrationsrätt. Läs om deras arbete och vad rörelsejuridik innebär för Nikita!   Kan du berätta kort om asylrättstudenterna, hur ser ert arbete ut? Asylrättstudenterna är en grupp för främst juridikstudenter som vill fördjupa sina kunskaper inom… Read more →