Hedvig Lärka

Vräkning av Sorgenfrilägret överklagad till högsta instans

ENGLISH BELOW Centrum för Sociala rättigheter har i veckan överklagat beslutet om vräkning av lägret i Sorgenfri i Malmö till Mark- och Miljööverdomstolen, det vill säga högsta nationella rättsliga instansen. De romska EU-migranter som bodde i lägret vräktes oktober 2015 efter ett beslut från Malmö Stad trots protester från de boende i samarbete med grannar och aktivister från gräsrotsorganisationer. Lägret… Read more →

Socialtjänsten anmäld till Justitieombudsmannen

– Myndigheter kan inte helt strunta i att pröva barnets bästa när uppgifter om gömda flyktingar lämnas ut I november 2016 begärde Polismyndigheten att Socialtjänsten Malmö skulle skicka adress- och kontaktuppgifter till 200 personer med utvisningsbeslut, så kallade papperslösa eller gömda flyktingar. Bland dem vars uppgifter lämnades ut var många barn, som sedan far illa när deras familjer blev rädda.… Read more →

Pegida-Malmö-Jenny_5

Ge ditt stöd till åtalade aktivister – bidra till rättshjälpsfonden

En kamrat som är åtalad för störande av allmän sammankomst i samband med No-Pegida-demonstrationen i Malmö förra året behöver ditt stöd. Bidra till rättshjälpsfonden. För några dagar sedan blev vi kontaktade av Hanna.* Hon är åtalad för störande av allmän sammankomst i anslutning till protester mot Pegida i Malmö förra året. Hennes brott: hon skrek för högt. Samma vecka dömdes… Read more →

Remissvar; lagförslaget ”Otillåtna bosättningar” under all kritik

”En markägare som ansöker hos Kronofogdemyndigheten om att en otillåten bosättning ska avlägsnas ska få en effektivare, enklare och billigare prövning av sitt ärende.” – Så presenteras det nya lagförslaget om otillåtna bosättningar, med vilket riksdagen hoppas kunna göra det enklare att, för att använda lagtextens ord, ”avhysa” människor som saknar permanent bostad i landet. På senaste tiden har polisen fortsatt sin… Read more →

Polisen tvingas förklara trakasserier av demonstrerande romer i domstol

Nu är polisens beslut att upplösa protesten vid Stadshuset överklagat!   – För varje dag blev polisens lagtolkning allt mer strikt. Vi fick inte sova, inte ligga, inte sitta. Slutligen förbjöd de oss att ha mer än en filt var på oss. Vi var tvungna att stå upp hela tiden och hålla alla ägodelar i handen, då de inte fick nudda… Read more →

644x0(ByContainerAndImageFill_CutTopBottom_Transparent_True_False_Undefined)

Centrum för Sociala Rättigheter anmäler Migrationsverket till Justitiekanslern

Migrationsverket försätter systematiskt utvisade palestinier i juridisk limbo och papperslöshet – Nu anmäler CSR verket till Justitiekanslern och kallar till manifestation Runt 60 palestinier har i vinterväder, under hot från rasister och trots våldsamma ingripanden från polisen protesterat utanför Migrationsverket – i över ett halvår. Palestinierna kan inte åka hem till Gaza på grund av stängda gränser, men de får samtidigt… Read more →

Vad gör Centrum för Sociala Rättigheter?

Centrum för Sociala Rättigheter är övertygade om att juridik kan användas kreativt och bli ett progressivt verktyg i händerna på dem som kämpar för sociala rättigheter. Därför vill vi göra juridiken tillgänglig för Malmös gräsrotsrörelser. Sedan vi slog upp dörrarna har vi arbetat med en mängd olika problemområden. Här skriver vi lite om vad som vi jobbar med just nu. Romers… Read more →

Hjälp oss mobilisera för de statslösa palestiniernas rätt att leva!

Nu måste vi än en gång sluta upp i solidaritet med de protesterande utanför migrationsverket! Runt 60 palestinier från Gaza har i ett halvår protesterat var dag utanför migrationsverket I Malmö. Gränsen till Gaza är stängd och migrationsverket tvingar fast palestinierna i en statslös limbo- utan rätt att leva i Sverige, utan möjlighet att ta sig hem. Vill du vara… Read more →