Centrum för Sociala Rättigheter

Polisens agerande mot romsk protest överklagas till Kammarrätten

Nyligen meddelade Förvaltningsrätten att polisens agerande i samband med de romska EU-migranternas protest framför stadshuset i Malmö inte går att överklaga. Centrum för Sociala Rättigheter delar inte Förvaltningsrättens bedömning och kommer att överklaga beslutet till Kammarrätten. Vi menar att polismyndighetens beslut har haft sådana rättsverkningar för de romska demonstranterna att de är överklagbara. Vi delar visserligen uppfattningen att det i… Read more →

Liggande-banner-lila-MR-dagarna-2016

Hjälp oss till Mänskliga Rättighetsdagarna 2016

Centrum för Sociala Rättigheter ska delta på Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö i höst. Där kommer vi få möjlighet att prata om hur gräsrotsaktivism och juridik kan kombineras. Vi kommer också att hålla särskilda seminarier för asylsökande, papperslösa och EU-migranter som ska ge dem juridiska verktyg att förändra sin situation och ta vara på sina rättigheter. Detta tycker vi är jättespännande!… Read more →

Striden om Sorgenfrilägret inte över – vräkningen överklagas till Mark- och miljödomstolen

“Att göra människor hemlösa som ett resultat av vräkning står i strid med Sveriges åtaganden beträffande internationella mänskliga rättigheter under den Europeiska Sociala Stadgan” skrev Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter i ett brev till kulturminister Alice Bah-Kuhnke tidigare i år med anledning av rivningen av Sorgenfrilägret i Malmö. Men det var just vad Malmö stad gjorde när de vräkte de… Read more →

Sovprotest

Har polisen i Malmö upphävt grundlagen?

Polisen trakasserar protesterande romer – polisbeslut överklagas, anmäls av Centrum för Sociala Rättigheter för tjänstefel och till JO och DO.  Den 23 mars i år riktade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter svidande kritik mot Sverige för just myndigheternas delaktighet i diskrimineringen av romer. Nu trappar polisen i Malmö upp sina insatser mot de fattiga EU-migranter och romer som nyligen tvingades… Read more →

12442707_10153426968126771_1281739860_n

Malmö stads förföljelse av fattiga romer måste upphöra

Centrum för Sociala Rättigheter skickar rapport till OHCHR med inbjudan att granska situationen i Malmö. När Sorgenfrilägret revs i november förra året var budskapet från kommunen tydligt: Malmö Stad har inte ansvar att tillgodose mänskliga rättigheter för alla människor som tillfälligt vistas i staden. Myndigheternas inställning är minst sagt oroväckande. Huruvida Malmö stad har ansvar för att garantera de boende… Read more →

12921062_10153412734456771_1671166191_n

Uttalande om boendet på Kontrapunkt

Centrum för Sociala Rättigheter är skarpt kritiska till hur Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad pressar Kontrapunkt till att lägga ner delar av sin stödverksamhet för hemlösa romer och EU-migranter. Vi vill därför kommentera juridiken och förklara hur kommunens agerande innebär att Malmö fortsätter att bortse från sina skyldigheter att upprätthålla grundläggande mänskliga rättigheter för de mest utsatta människorna i staden. Stadsbyggnadskontoret… Read more →

Palestiniernas kamp fortsätter

De statslösa palestinierna från framförallt Gaza fortsätter att protestera mot Migrationsverkets inhumana och utdragna behandling av deras ärenden. Migrationsverket har under hösten omprövat sina beslut för de personer som skulle utvisas till Irak och gett uppehållstillstånd till samtliga. Detta omfattar dock inte alla av de protesterande och därför fortsätter vi i Centrum för Sociala Rättigheter vårt arbete med gruppen. För… Read more →

OHCHR:s uppmaning till Malmö Stad

Som har nämnts tidigare i rapporteringen om Sorgenfrilägret riktade FN-organet Office of the High Commissioner of Human Rights (OHCHR) en uppmaning till Sveriges regering och Malmö Stad att stoppa avhysningen av lägret tills de boendes mänskliga rättigheter kunde garanteras. Här finns hela uppmaningen att läsa. Läs även Civil Rights Defenders yttrande. Det är tung kritik som Malmö Stad helt bortsåg… Read more →

Civil Rights Defenders yttrar sig om avhysningen

Civil Rights Defenders har yttrat sig om avhysningen av Sorgenfrilägret. Så här skriver de bland annat: En verkställighet av Miljöförvaltningens beslut innebära en kränkning av de boendes mänskliga rättigheter och att Sverige genom Malmö stads agerande bryter mot åtaganden enligt internationella människorättskonventioner. Civil Rights Defenders kräver därför att det aktuella beslutet inte verkställs förrän en grundlig proportionalitetsbedömning gjorts och övriga åtgärder… Read more →

Miljönämndens beslut om rättelse är överklagat

Centrum för Sociala Rättigheter har idag överklagat Miljönämnden Malmö stads beslut om rättelse från 2015-10-27. Vi har även begärt att Länsstyrelsen ska inhibera beslutet så att det inte verkställs. Överklagandet kan läsas i sin helhet här. Vi ser allvarligt på att Malmö stad letar efter kryphål i lagen för att kunna avhysa de boende istället för att söka långsiktiga och… Read more →