Uncategorized

Liggande-banner-lila-MR-dagarna-2016

Hjälp oss till Mänskliga Rättighetsdagarna 2016

Centrum för Sociala Rättigheter ska delta på Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö i höst. Där kommer vi få möjlighet att prata om hur gräsrotsaktivism och juridik kan kombineras. Vi kommer också att hålla särskilda seminarier för asylsökande, papperslösa och EU-migranter som ska ge dem juridiska verktyg att förändra sin situation och ta vara på sina rättigheter. Detta tycker vi är jättespännande!… Read more →

Nikita Feiz

RÖRELSEJURISTERNA – Nikita Feiz: Det handlar om att se potentialen i juridiken som ett verktyg för att kunna förändra samhället

Hösten 2015 tog Nikita Feiz initiativet till Asylrättsstudenterna. De jobbar bl.a. med att ge juridisk rådgivning till asylsökande och anordnar utbildningar i asyl- och migrationsrätt. Läs om deras arbete och vad rörelsejuridik innebär för Nikita!   Kan du berätta kort om asylrättstudenterna, hur ser ert arbete ut? Asylrättstudenterna är en grupp för främst juridikstudenter som vill fördjupa sina kunskaper inom… Read more →

Striden om Sorgenfrilägret inte över – vräkningen överklagas till Mark- och miljödomstolen

“Att göra människor hemlösa som ett resultat av vräkning står i strid med Sveriges åtaganden beträffande internationella mänskliga rättigheter under den Europeiska Sociala Stadgan” skrev Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter i ett brev till kulturminister Alice Bah-Kuhnke tidigare i år med anledning av rivningen av Sorgenfrilägret i Malmö. Men det var just vad Malmö stad gjorde när de vräkte de… Read more →

Rami Al-khamisi

RÖRELSEJURISTERNA – Rami Al-khamisi: Vi måste utgå från gräsrötternas behov

Vad är juridik egentligen och hur kan det vara ett verktyg och ett vapen för progressiva rörelser? När lagen är svårläst och skriven av folk med makt och pengar, hur kan vi ta kontroll över den och hur undviker vi att bli indragna i det vi försöker bekämpa? Det finns folk som försöker svara på de här frågorna. De sitter… Read more →

Polisen tvingas förklara trakasserier av demonstrerande romer i domstol

Nu är polisens beslut att upplösa protesten vid Stadshuset överklagat!   – För varje dag blev polisens lagtolkning allt mer strikt. Vi fick inte sova, inte ligga, inte sitta. Slutligen förbjöd de oss att ha mer än en filt var på oss. Vi var tvungna att stå upp hela tiden och hålla alla ägodelar i handen, då de inte fick nudda… Read more →

Sovprotest

Har polisen i Malmö upphävt grundlagen?

Polisen trakasserar protesterande romer – polisbeslut överklagas, anmäls av Centrum för Sociala Rättigheter för tjänstefel och till JO och DO.  Den 23 mars i år riktade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter svidande kritik mot Sverige för just myndigheternas delaktighet i diskrimineringen av romer. Nu trappar polisen i Malmö upp sina insatser mot de fattiga EU-migranter och romer som nyligen tvingades… Read more →

12442707_10153426968126771_1281739860_n

Malmö stads förföljelse av fattiga romer måste upphöra

Centrum för Sociala Rättigheter skickar rapport till OHCHR med inbjudan att granska situationen i Malmö. När Sorgenfrilägret revs i november förra året var budskapet från kommunen tydligt: Malmö Stad har inte ansvar att tillgodose mänskliga rättigheter för alla människor som tillfälligt vistas i staden. Myndigheternas inställning är minst sagt oroväckande. Huruvida Malmö stad har ansvar för att garantera de boende… Read more →

644x0(ByContainerAndImageFill_CutTopBottom_Transparent_True_False_Undefined)

Centrum för Sociala Rättigheter anmäler Migrationsverket till Justitiekanslern

Migrationsverket försätter systematiskt utvisade palestinier i juridisk limbo och papperslöshet – Nu anmäler CSR verket till Justitiekanslern och kallar till manifestation Runt 60 palestinier har i vinterväder, under hot från rasister och trots våldsamma ingripanden från polisen protesterat utanför Migrationsverket – i över ett halvår. Palestinierna kan inte åka hem till Gaza på grund av stängda gränser, men de får samtidigt… Read more →

12921062_10153412734456771_1671166191_n

Uttalande om boendet på Kontrapunkt

Centrum för Sociala Rättigheter är skarpt kritiska till hur Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad pressar Kontrapunkt till att lägga ner delar av sin stödverksamhet för hemlösa romer och EU-migranter. Vi vill därför kommentera juridiken och förklara hur kommunens agerande innebär att Malmö fortsätter att bortse från sina skyldigheter att upprätthålla grundläggande mänskliga rättigheter för de mest utsatta människorna i staden. Stadsbyggnadskontoret… Read more →

Vad gör Centrum för Sociala Rättigheter?

Centrum för Sociala Rättigheter är övertygade om att juridik kan användas kreativt och bli ett progressivt verktyg i händerna på dem som kämpar för sociala rättigheter. Därför vill vi göra juridiken tillgänglig för Malmös gräsrotsrörelser. Sedan vi slog upp dörrarna har vi arbetat med en mängd olika problemområden. Här skriver vi lite om vad som vi jobbar med just nu. Romers… Read more →