Centrum för Sociala Rättigheter anmäler Migrationsverket till Justitiekanslern

Migrationsverket försätter systematiskt utvisade palestinier i juridisk limbo och papperslöshet

– Nu anmäler CSR verket till Justitiekanslern och kallar till manifestation

Runt 60 palestinier har i vinterväder, under hot från rasister och trots våldsamma ingripanden från polisen protesterat utanför Migrationsverket – i över ett halvår. Palestinierna kan inte åka hem till Gaza på grund av stängda gränser, men de får samtidigt inte uppehållstillstånd. De saknar tillåtelse att uppehålla sig i något land.

Om migrationsverket följt sina förpliktelser är det möjligt att samtliga av de protesterande haft uppehållstillstånd idag. Även om en person har fått avslag på sin asylansökan ska hen nämligen få uppehållstillstånd ändå, om det finns hinder mot att verkställa utvisning(ett så kallat verkställighetshinder). Att mottagarlandet inte kommer att ta emot personen utgör ett sådant hinder. Migrationsverket ska själv utreda om det föreligger verkställighetshinder, och det räcker att det finns anledning att anta att personen inte kan återvända för att hen ska få uppehållstillstånd.

Nästan alla de protesterande har fått avslag, men i praktiken saknar de möjlighet att återvända. Gränsövergången mellan Gaza och Egypten har varit stängd sen oktober 2014, med undantag för tre korta öppnande på 2-3 dagar. Det är förenat med livsfara att bege sig till gränsen. Norra Sinai präglas av laglöshet och flera terroristattacker. Därutöver finns rapporter som pekar på att Egyptiska militären i området regelbundet gör sig skyldiga till övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter. Statslösa palestinier är i särskilt utsatta för sådana övergrepp.

Trots att Egypten ytterst sällan utfärdar transitvisum, och trots att flera rapporter tydligt visar att det är omöjligt som flyende palestinier att ta sig tillbaka till Gaza vägrar Migrationsverket ge uppehållstillstånd till de kämpande palestinierna. Därför har tvingas de fast i en statslös limbo i Sverige, utan land, utan möjligheter.

Migrationsverkets behandling av dessa människors ärenden är systematiskt felaktig. Både i Uppsala och Göteborg har statslösa palestinier hungerstrejkat, ibland till fara för sina egna liv, för sin rätt att få besked. Över hela Sverige väljer migrationsverket att vänta och hoppas att gränsen öppnas så att de kan skicka dessa människor tillbaka till Gazaremsans helvete.

Centrum för Sociala Rättigheter anmäler nu Migrationsverket till Justitiekanslern. Men för att pressa Migrationsverket att bryta den inhumana limbo de satt palestinierna från Gaza i behöver vi vara fler. Kom till Stortorget i Malmö den 2 april kl. 14.00 och stå upp för dessa människors rätt för ett liv i trygghet. Tillsammans kan vi pressa migrationsverket att ta ansvar!

Rapport

Lifos, Migrationsverket 2015-02-20 Gränsövergången i Rafah – status, kriterier och procedurer vid passage till och från Egypten

 

644x0(ByContainerAndImageFill_CutTopBottom_Transparent_True_False_Undefined) demo pal

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *