Civil Rights Defenders yttrar sig om avhysningen

Civil Rights Defenders har yttrat sig om avhysningen av Sorgenfrilägret. Så här skriver de bland annat:

En verkställighet av Miljöförvaltningens beslut innebära en kränkning av de boendes mänskliga rättigheter och att Sverige genom Malmö stads agerande bryter mot åtaganden enligt internationella människorättskonventioner. Civil Rights Defenders kräver därför att det aktuella beslutet inte verkställs förrän en grundlig proportionalitetsbedömning gjorts och övriga åtgärder vidtagits för att en avhysning ska vara tillåten enligt internationella människorättsnormer.

Läs hela yttrandet här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *