Polisen tvingas förklara trakasserier av demonstrerande romer i domstol

Nu är polisens beslut att upplösa protesten vid Stadshuset överklagat!   – För varje dag blev polisens lagtolkning allt mer strikt. Vi fick inte sova, inte ligga, inte sitta. Slutligen förbjöd de oss att ha mer än en filt var på oss. Vi var tvungna att stå upp hela tiden och hålla alla ägodelar i handen, då de inte fick nudda… Read more →

Sovprotest

Har polisen i Malmö upphävt grundlagen?

Polisen trakasserar protesterande romer – polisbeslut överklagas, anmäls av Centrum för Sociala Rättigheter för tjänstefel och till JO och DO.  Den 23 mars i år riktade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter svidande kritik mot Sverige för just myndigheternas delaktighet i diskrimineringen av romer. Nu trappar polisen i Malmö upp sina insatser mot de fattiga EU-migranter och romer som nyligen tvingades… Read more →

12442707_10153426968126771_1281739860_n

Malmö stads förföljelse av fattiga romer måste upphöra

Centrum för Sociala Rättigheter skickar rapport till OHCHR med inbjudan att granska situationen i Malmö. När Sorgenfrilägret revs i november förra året var budskapet från kommunen tydligt: Malmö Stad har inte ansvar att tillgodose mänskliga rättigheter för alla människor som tillfälligt vistas i staden. Myndigheternas inställning är minst sagt oroväckande. Huruvida Malmö stad har ansvar för att garantera de boende… Read more →

644x0(ByContainerAndImageFill_CutTopBottom_Transparent_True_False_Undefined)

Centrum för Sociala Rättigheter anmäler Migrationsverket till Justitiekanslern

Migrationsverket försätter systematiskt utvisade palestinier i juridisk limbo och papperslöshet – Nu anmäler CSR verket till Justitiekanslern och kallar till manifestation Runt 60 palestinier har i vinterväder, under hot från rasister och trots våldsamma ingripanden från polisen protesterat utanför Migrationsverket – i över ett halvår. Palestinierna kan inte åka hem till Gaza på grund av stängda gränser, men de får samtidigt… Read more →

12921062_10153412734456771_1671166191_n

Uttalande om boendet på Kontrapunkt

Centrum för Sociala Rättigheter är skarpt kritiska till hur Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad pressar Kontrapunkt till att lägga ner delar av sin stödverksamhet för hemlösa romer och EU-migranter. Vi vill därför kommentera juridiken och förklara hur kommunens agerande innebär att Malmö fortsätter att bortse från sina skyldigheter att upprätthålla grundläggande mänskliga rättigheter för de mest utsatta människorna i staden. Stadsbyggnadskontoret… Read more →

Vad gör Centrum för Sociala Rättigheter?

Centrum för Sociala Rättigheter är övertygade om att juridik kan användas kreativt och bli ett progressivt verktyg i händerna på dem som kämpar för sociala rättigheter. Därför vill vi göra juridiken tillgänglig för Malmös gräsrotsrörelser. Sedan vi slog upp dörrarna har vi arbetat med en mängd olika problemområden. Här skriver vi lite om vad som vi jobbar med just nu. Romers… Read more →

Hjälp oss mobilisera för de statslösa palestiniernas rätt att leva!

Nu måste vi än en gång sluta upp i solidaritet med de protesterande utanför migrationsverket! Runt 60 palestinier från Gaza har i ett halvår protesterat var dag utanför migrationsverket I Malmö. Gränsen till Gaza är stängd och migrationsverket tvingar fast palestinierna i en statslös limbo- utan rätt att leva i Sverige, utan möjlighet att ta sig hem. Vill du vara… Read more →

Palestiniernas kamp fortsätter

De statslösa palestinierna från framförallt Gaza fortsätter att protestera mot Migrationsverkets inhumana och utdragna behandling av deras ärenden. Migrationsverket har under hösten omprövat sina beslut för de personer som skulle utvisas till Irak och gett uppehållstillstånd till samtliga. Detta omfattar dock inte alla av de protesterande och därför fortsätter vi i Centrum för Sociala Rättigheter vårt arbete med gruppen. För… Read more →

OHCHR:s uppmaning till Malmö Stad

Som har nämnts tidigare i rapporteringen om Sorgenfrilägret riktade FN-organet Office of the High Commissioner of Human Rights (OHCHR) en uppmaning till Sveriges regering och Malmö Stad att stoppa avhysningen av lägret tills de boendes mänskliga rättigheter kunde garanteras. Här finns hela uppmaningen att läsa. Läs även Civil Rights Defenders yttrande. Det är tung kritik som Malmö Stad helt bortsåg… Read more →

Civil Rights Defenders yttrar sig om avhysningen

Civil Rights Defenders har yttrat sig om avhysningen av Sorgenfrilägret. Så här skriver de bland annat: En verkställighet av Miljöförvaltningens beslut innebära en kränkning av de boendes mänskliga rättigheter och att Sverige genom Malmö stads agerande bryter mot åtaganden enligt internationella människorättskonventioner. Civil Rights Defenders kräver därför att det aktuella beslutet inte verkställs förrän en grundlig proportionalitetsbedömning gjorts och övriga åtgärder… Read more →