Hjälp oss mobilisera för de statslösa palestiniernas rätt att leva!

Nu måste vi än en gång sluta upp i solidaritet med de protesterande utanför migrationsverket! Runt 60 palestinier från Gaza har i ett halvår protesterat var dag utanför migrationsverket I Malmö. Gränsen till Gaza är stängd och migrationsverket tvingar fast palestinierna i en statslös limbo- utan rätt att leva i Sverige, utan möjlighet att ta sig hem. Vill du vara… Read more →

Palestiniernas kamp fortsätter

De statslösa palestinierna från framförallt Gaza fortsätter att protestera mot Migrationsverkets inhumana och utdragna behandling av deras ärenden. Migrationsverket har under hösten omprövat sina beslut för de personer som skulle utvisas till Irak och gett uppehållstillstånd till samtliga. Detta omfattar dock inte alla av de protesterande och därför fortsätter vi i Centrum för Sociala Rättigheter vårt arbete med gruppen. För… Read more →

OHCHR:s uppmaning till Malmö Stad

Som har nämnts tidigare i rapporteringen om Sorgenfrilägret riktade FN-organet Office of the High Commissioner of Human Rights (OHCHR) en uppmaning till Sveriges regering och Malmö Stad att stoppa avhysningen av lägret tills de boendes mänskliga rättigheter kunde garanteras. Här finns hela uppmaningen att läsa. Läs även Civil Rights Defenders yttrande. Det är tung kritik som Malmö Stad helt bortsåg… Read more →

Civil Rights Defenders yttrar sig om avhysningen

Civil Rights Defenders har yttrat sig om avhysningen av Sorgenfrilägret. Så här skriver de bland annat: En verkställighet av Miljöförvaltningens beslut innebära en kränkning av de boendes mänskliga rättigheter och att Sverige genom Malmö stads agerande bryter mot åtaganden enligt internationella människorättskonventioner. Civil Rights Defenders kräver därför att det aktuella beslutet inte verkställs förrän en grundlig proportionalitetsbedömning gjorts och övriga åtgärder… Read more →

Miljönämndens beslut om rättelse är överklagat

Centrum för Sociala Rättigheter har idag överklagat Miljönämnden Malmö stads beslut om rättelse från 2015-10-27. Vi har även begärt att Länsstyrelsen ska inhibera beslutet så att det inte verkställs. Överklagandet kan läsas i sin helhet här. Vi ser allvarligt på att Malmö stad letar efter kryphål i lagen för att kunna avhysa de boende istället för att söka långsiktiga och… Read more →

Att hjälpa flyktingar till Sverige – juridisk information

Inledning och kontakt Den här informationen är till dig som vill ha svar på de rättsliga konsekvenser som kan tänkas inträffa om du hjälper människor på flykt att komma till Sverige. Juridiken i sådana situationer är komplex och tyvärr inte helt tydlig. Detta innebär att informationen som sammanställs här inte heller är ett facit på vad som händer i sådana… Read more →

Vi behöver ditt stöd

Under året har vi på Centrum för Sociala Rättigheter lagt ner mer än 100 timmars arbete på gratis juridisk rådgivning och olika rättsprocesser. Bland annat stoppade vi avhysningen av Sorgenfrilägret och nu företräder vi de EU-migranter som fick sina saker slängda av ICA Söder. Vi har också gjort flera asylutredningar och överklagat avslag av återförening av familjer från Afghanistan. En… Read more →