Palestiniernas kamp fortsätter

palestinaDe statslösa palestinierna från framförallt Gaza fortsätter att protestera mot Migrationsverkets inhumana och utdragna behandling av deras ärenden. Migrationsverket har under hösten omprövat sina beslut för de personer som skulle utvisas till Irak och gett uppehållstillstånd till samtliga. Detta omfattar dock inte alla av de protesterande och därför fortsätter vi i Centrum för Sociala Rättigheter vårt arbete med gruppen. För tillfället arbetar vi med en rad olika lösningar på enskild basis, beroende var i den juridiska processen personerna befinner sig.

För att palestinierna från Gaza ska få permanent uppehållstillstånd krävs att de kan bevisa att de inte är välkomna i deras före detta hemländer. Migrationsverket överraskar med sin vilja att skicka tillbaka dessa människor till det Gazaremsans helvete – så ihärdig är deras vilja att de kräver bevis som är långt starkare än vad lagen föreskriver.

En rapport från Lifos den 19 oktober bekräftar att gränsövergången mellan Egypten och Gaza är fortlöpande stängd. När gränsen under korta perioder väl öppnas skapas stora folksamlingar och bara en liten procentandel lyckas ta sig över i kaoset. Till denna situation vill alltså Migrationsverket skicka dessa palestinier. De flesta av de protesterande har dessutom sökt transitvisa genom den egyptiska ambassaden i Sverige, varav några har tagit emot avslag medan andra inte ens har fått svar på över ett år.

De protesterande palestinierna har länge levt i en statslös limbo – i uppåt 8 år har migrationsverket förvägrat dessa människor rätten att bygga ett liv. Åratal av sysslolöshet och osäkerhet drev ett drygt hundratal palestinier att i slutet av augusti slå sig ner utanför Migrationsverket i protest och börja hungerstrejka. Först när situationen eskalerade och folk tvingades tas till sjukhus började migrationsverket handla: Beslutet om palestinierna från Irak omprövades och permanent uppehållstillstånd tilldelades alla de protesterande från Irak.

CSR har från dag ett visat på att samtliga protesterande förtjänar uppehållstillstånd. Utlänningslagen är tydlig; för att den skyddsbehövande ska beviljas asyl krävs endast ”skäl att anta” att det före detta hemlandet inte kommer att släppa in den skyddsbehövande. Detta är ett mycket lågt beviskrav. Migrationsverket menar att de protesterande inte tillräckligt aktivt bidragit till sina egna utvisningar, vilket får oss att undra – vad kräver Migrationsverket (som lagen inte kräver)? Det är tydligt att palestinierna gjort allt i sin makt. Måste den protesterande fysiskt åka tillbaka till Gaza och riskera sitt liv, sin frihet och ännu ett liv i statslös misär?

Ingen av de protesterande palestinierna från Gaza har ännu fått uppehållstillstånd. Därför sitter fortfarande, sedan augusti, kvar i den iskalla vintern trots polisens och kommunens trakasserier. För att de väljer frihet – de väljer att få leva. Ett liv som allt för länge förvägrats dem på vad som CRS menar är rättsstridig basis.

Fortfarande finns det tid för Migrationsverket att göra om, göra rätt. Göra upp för detta i sanning pinsamma misslyckande. Enligt oss är lagen tydlig; palestinierna har rätt till ett liv i Sverige. Men i verkligheten är det migrationsverket som håller i spakarna. Och nu i veckan ska de komma med svar till de protesterande.

Kommer Migrationsverket att fortsätta med denna systematiska kränkning av palestiniernas grundläggande rätt till asyl? Eller kommer de ompröva sitt ställningstagande, så som gjordes för palestinierna från Irak – och bevilja uppehållstillstånd för samtliga av de protesterande?

Vi vet vad lagen kräver men vi vet inte vilket besked Migrationsverket kommer att komma med i veckan. Men en sak är säker; Utan den tre månader långa kampen som förts skulle flertalet av de som idag fått permanent uppehållstillstånd fortfarande leva i statslös limbo. Kampen har lönat sig men vi kommer att fortsätta kämpa.

Ingen är fri förrän alla är fria!


 

Centrum för Sociala Rättigheter har under en tid stöttat de protesterande palestinierna utanför Migrationsverket i Malmö. De protesterande har befunnit sig på platsen sedan slutet av augusti, följ deras kamp här.

Personerna i gruppen har inte beviljats uppehållstillstånd i Sverige men har inte heller kunnat utvisas till de länder Migrationsverket velat verkställa dem till. Utvisningarna går av olika anledningar inte att genomföra till respektive stater, något de enskilda personerna saknar möjlighet att påverka. Gränser är stängda, stater erkänner eller släpper inte in palestinier. Detta har kortfattat försatt dessa personer i en fruktansvärt utdragen limbo-situation i Sverige.

Kontakta Centrum för Sociala Rättigheter här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *