Polisen tvingas förklara trakasserier av demonstrerande romer i domstol

Nu är polisens beslut att upplösa protesten vid Stadshuset överklagat!

 

– För varje dag blev polisens lagtolkning allt mer strikt. Vi fick inte sova, inte ligga, inte sitta. Slutligen förbjöd de oss att ha mer än en filt var på oss. Vi var tvungna att stå upp hela tiden och hålla alla ägodelar i handen, då de inte fick nudda marken. Poliser ställde handgripligen upp en äldre kvinna som satt sig ner för att vila.


Celula, deltagare i demonstrationen utanför Stadshuset

Film på händelserna finns bifogat.

 

Under april har den grupp romer som i höstas vräktes från lägret i Sorgenfri återigen använt sin grundlagsskyddade mötes- och åsiktsfrihet för att försöka förändra situationen för sig själva och andra utsatta romska Eu-migranter.

Under den 10 dagar långa demonstrationen agerade polisen konsekvent på ett sätt som gjorde demonstrationen omöjlig att fortsätta, nu dras Malmöpolisen inför rätta.

 

– Romerna valde formen av en sovprotest utanför Stadshuset för att placera sig själva och hemlöshetens utsatthet i debattens och den lokala maktens centrum, säger Frederick Batzler på Centrum för Sociala Rättigheter.

Vid upprepade tillfällen beordrade polisen de protesterande att lämna platsen. De har även beslagtagit banderoller och personliga ägodelar, samt verkställt beslut på ett så långtgående sätt att de är att betrakta som rena trakasserier mot de demonstrerande.

“Klockan 23:00 den 8 april anlände polisen till platsen med ett beslut från Mats Karlsson (se Beslut i stort, daterat 2016-04-06) som så som det meddelades innebar att demonstranterna förbjöds att sova, att de inte fick ligga ner, utan endast stå eller sitta. De meddelades vidare att när klaganden och de protesterande sitter på marken får de inte ta i anspråk en större yta än det som motsvarar en persons rumpa”, står det i överklagan som idag skickats till Polismyndigheten och vidare till Förvaltningsrätten i Malmö.

 

Centrum För Sociala Rättigheter menar att Malmöpolisens agerande mot demonstrationen har utgjort ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Det är de grundläggande fri- och rättigheternas tillgänglighet för de mest utsatta som utgör måttstocken för ett samhälles demokratiska meriter.

 

Besluten som har riktats mot demonstrationen har inte kunnat beläggas med lagstöd när varken protesterande eller jurister bett om det. Tolkning av lagar och bestämmelser har markant skiljt sig från vad som framkommer av praxis och förarbete, och bestämmelsernas tillämpning har utvidgats långt utöver dess ordalydelse. I vissa fall har polisen valt att omdefiniera begrepp för att undergräva de demonstrerandes grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

 

Det är vår skyldighet att agera när vi ser att rättsäkerheten brister och utsatta människor på ett godtyckligt sätt berövas sin rätt att tala för förbättrande av sin situation. Därför har vi nu överklagat besluten.

 

Demonstrationen var de romska migranternas sätt att protestera mot situationen i Malmö, som präglas av restriktiva tolkningar av myndigheter mot gruppen som sådan och de frivilligkrafter som hjälper dem, samt frånvaron av aktivt arbete för boendelösningar. Även Uppdrag Granskning uppmärksammar situationen i Malmö i sitt program onsdag 27 april.

 

-Vi kan debattera i vilken utsträckning vi ska hjälpa utsatta eu-medborgare med olika saker, men det som attackeras här är den fundamentala rätten de har att att föra fram sina egna åsikter och som grupp hävda sina rättigheter. Vad är det som håller på att hända när vi i Malmö ser samma polismyndighet mobilisera enorma resurser för att garantera en handfull nazisters rätt att demonstrera sin åsikt i Limhamn, och sedan ges i uppdrag att begränsa fattiga romers rättigheter att uttrycka sin, säger Frederick Batzler, Centrum för Sociala Rättigheter.

 

Hela överklagan går att läsa här

Delar av filmmaterial och foton från polisens agerande under protesten finns på denna länk

 

KONTAKT:

 

Centrum för Sociala Rättigheter

Tel: 040-64 33 877

Epost: kontakt@socialarattigheter.se

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *