Polisens agerande mot romsk protest överklagas till Kammarrätten

Nyligen meddelade Förvaltningsrätten att polisens agerande i samband med de romska EU-migranternas protest framför stadshuset i Malmö inte går att överklaga. Centrum för Sociala Rättigheter delar inte Förvaltningsrättens bedömning och kommer att överklaga beslutet till Kammarrätten.

Vi menar att polismyndighetens beslut har haft sådana rättsverkningar för de romska demonstranterna att de är överklagbara. Vi delar visserligen uppfattningen att det i vissa avseenden har rört sig om enskilda polisers agerande. Men vi menar dels att dessa polismän har agerat utifrån ett beslut som faktiskt går att överklaga, och dels att det inte är rimligt att polisen genom att underlåta att fatta formella beslut och istället bara “agera” ska kunna undkomma rättslig prövning. Vi kommer även att se över möjligheten att ställa enskilda polismän till svars för tjänstefel.

Ett beslut att upplösa en allmän sammankomst är en inskränkning av de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna. Därför är det av största vikt för ett demokratiskt samhälle att ett sådant beslut kan prövas rättsligt.

Vi vill särskilt understryka att personerna som i det här fallet har fått sin demonstrationsfrihet begränsad redan tillhör en utsatt grupp som regelbundet utestängs från sociala och demokratiska rättigheter. Som Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har slagit fast har den romska folkgruppen “som ett resultat av deras turbulenta historia och ständiga fördrivningar […] blivit en specifik typ av missgynnad och sårbar minoritet.” Romer behöver därför särskilt skyddas. (D.H. and Others v. Czech Republic, application n° 57325/00, Grand Chamber judgment of 13 November 2007, § 182)

Vi kan debattera i vilken utsträckning vi ska hjälpa utsatta EU-medborgare med olika saker, men i det här fallet angreps deras fundamentala rätt att föra fram sina egna åsikter och som grupp själva hävda sina rättigheter. Sverige har en lång väg att gå innan skyddet för den romska minoriteten lever upp till det särskilda skydd som Europadomstolen talar om.

Det är vår förhoppning att Kammarrätten tar frågan om romska EU-migranters rättigheter på större allvar.

Läs även Sydsvenskans artikel om domen.

Kontakta oss om du vill veta mer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *