RÖRELSEJURISTERNA – Nikita Feiz: Det handlar om att se potentialen i juridiken som ett verktyg för att kunna förändra samhället

Hösten 2015 tog Nikita Feiz initiativet till Asylrättsstudenterna. De jobbar bl.a. med att ge juridisk rådgivning till asylsökande och anordnar utbildningar i asyl- och migrationsrätt. Läs om deras arbete och vad rörelsejuridik innebär för Nikita!

 

Kan du berätta kort om asylrättstudenterna, hur ser ert arbete ut?

Nikita Feiz

Nikita Feiz

Asylrättstudenterna är en grupp för främst juridikstudenter som vill fördjupa sina kunskaper inom asyl- och migrationsrätt för att hjälpa flyktingar med rådgivning. I dagsläget finns vi verksamma i Stokholm, Göteborg samt Malmö/Lund. Det har hänt att även andra än jurister såsom exemplevis socialarbetare hört av sig till oss velat delta på våra utbildningar som vi anordnar och vi har valt att öppna upp verksamheten för även icke-jurister eftersom vi anser att det är viktigt att alla får del av den juridiska kunskapen vad gäller asyl- och migrationsfrågor.

 

Vad var det som fick dig att ta initiativet till att starta det här projektet?

Jag följde mycket av nyhetsrapporteringen och kände en otrolig frustration över flyktingsituationen. Tillslut kändes det som jag var tvungen att göra nånting. Eftersom jag studerar juridik kändes det närmast till hands att göra nånting med hjälp av juridiken. Så småningom började jag märka att efterfrågan efter jurister och juridisk hjälp faktiskt var väldigt stor och att flera volontärer som stod och tog emot flyktingar undrade var alla jurister var någonstans.

Som student kände jag mig inte helt varm i kläderna vad gäller att kunna ge juridisk rådgivning så jag skrev till Louise Dane som är doktorand i migrationsrätt vid Stockholms universitet och som jag hade haft tidigare och frågade om hon kunde tänka sig att ställa upp och utbilda oss mer i asyl- och migrationsrätt utöver de två lektionerna som är obligatoriska på utbildningen så att vi i vår tur kunde gå ut och hjälpa flyktingarna med rådgivning. Louise sa ja och jag skrev en status på Facebook för att se om det fanns några juridikstudenter som var intresserade av att vara med. Två dagar senare satt 250 juridikstudenter i en fullsatt sal för att lära sig mer om asylrätten och hur de kunde hjälpa till. Efter det har vi haft regelbundna utbildningar och varit ute och gett rådgivning. Initiativet spred sig senare via sociala medier och studenter i andra städer hörde av sig till mig och ville starta upp det i sina hemorter, vilket var jättekul!

 

Vilka behov är det ni möter hos de asylsökande?

Det är väldigt olika men för det mesta rör det sig om att de asylsökande vill ha svar på grundläggande asyl- och migrationsrättsliga frågor såsom hur man söker asyl i Sverige, hur asylansökan kommer att behandlas, vad som händer om man sökt asyl i andra EU-länder osv. Dessa typer av frågor kan Asylrättstudenterna hjälpa till att svara på. Om de rör sig om mer komplicerade fall eller frågor så hänvisar vi till verksamma jurister. Vi har alltid varit tydliga med att det är otroligt viktigt att vi som juridikstudenter är medvetna om våra kunskapsbegränsningar och till vilken utsträckning vi som studenter kan ge rådgivning men det betyder inte för den sakens skull att vi ska vara rädda för att kunna vara med och hjälpa till. Vi har etablerat bra kontakt med många verksamma jurister som vi kan kontakta om vi behöver hjälp och stöd i rådgivningen.

 

I en tidigare intervju nämnde du att många som var aktiva inom asylrättstudenterna uttryckte att ”det gav juridiken mening”. Vad tänker du om det?

Jag tänker mig att det handlar mycket om att juristutbildningen i dagsläget enbart är teoretiskt vilket gör att det blir svårt att många gånger rent konkret se hur juridiken kan användas som ett verktyg för att bedriva samhällsförändring. Asylrättstudenterna har blivit en plattform som möjliggör att studenter redan under utbildningen kan komma i kontakt med riktiga frågor, riktiga människor och riktiga fall. Det gör att man får en helt annan förståelse för juridikens roll och mer perspektiv, vilket gör att juridiken kan kännas mer meningsfull.

 

Hur ser framtiden för Asylrättstudenterna ut? Vad finns det för visioner?

Under hösten när flera tusentals flyktingar kom varje dag med tåg till Europa och Sverige handlade vår verksamhet mer om att jobba ad-hoc och att finnas tillgängliga på plats för flyktingarna dit de kom. Nu när inte lika många människor kommer varje dag har vi haft mer tid till att bygga upp organisationen. Vi ser att behovet av Asylrättstudenterna är fortsatt stort, nu handlar det om att finnas till för de flyktingar som tagit sig till Sverige och som nu behöver hjälp med att etablera sig. Vår kärnverksamhet är fortfarande utbildning. Vi anser inte att de få timmar som dedikeras till asyl- och migrationsrätt på juristutbildningen idag är tillräckliga. Vi vill höja och sprida kunskapen om asyl- och migrationsrätt runt om i landet samtidigt som vårt främsta fokus såklart är att finnas till för flyktingarna. I sommar ska de tre lokalgrupperna träffas och tillsammans ta fram riktlinjer och en gemensam vision för Asylrättstudenternas framtida arbete.

 

Vad är rörelsejuridik för dig?

För mig handlar rörelsejuridik om att se juridiken ur ett större helhetsperspektiv och se hur juridiken samspelar med andra faktorer såsom makt, kön, klass och d.yl. Det handlar om att se potentialen i juridiken som ett verktyg för att kunna förändra samhället och för att kunna hjälpa marginaliserade grupper såsom exempelvis flyktingar att lära sig mer om sina rättigheter för att i sin tur kunna tillvara dem. Juridiken blir vad man gör det till. För mig har det handlat om att omvandla kunskapen till praktiskt nytta för att bidra i den mån jag kan till att mina medmänniskor får ett värdigt liv.

Kort info: 

Namn: Nikita Feiz

Ålder: 23 år

Bor: Stockholm

Sysselsättning: Utbytesstudent i Hong Kong för tillfället

Engagerad i:  Asylrättstudenterna & Genusfolket

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *