Socialtjänsten anmäld till Justitieombudsmannen

– Myndigheter kan inte helt strunta i att pröva barnets bästa när uppgifter om gömda flyktingar lämnas ut

I november 2016 begärde Polismyndigheten att Socialtjänsten Malmö skulle skicka adress- och kontaktuppgifter till 200 personer med utvisningsbeslut, så kallade papperslösa eller gömda flyktingar. Bland dem vars uppgifter lämnades ut var många barn, som sedan far illa när deras familjer blev rädda. Unga Forum, Centrum för Sociala Rättigheter och enskilda anmäler Socialtjänsten Malmö till Justitieombudsmannen.

Enligt socialtjänstlagen ska barnets bästa beaktas vid alla beslut som rör barn.  Barnkonventionen, som Sverige har skrivit under, ska ha betydelse varje gång myndigheter tar beslut som rör barn. När gränspolisen begärde ut gömda barns adressuppgifter krockade dessa regler med utlänningslagens 17 kapitel 1 §, som säger att socialnämnden ska lämna ut uppgifter om en utlännings personliga förhållanden om polisen begär det.

Det kan diskuteras vilken tyngd som reglerna om barnets bästa egentligen kan ha, ställda mot utlänningslagens tydliga bestämmelse. Men faktum är att socialtjänsten i alla ärenden där barn är berörda måste beakta barnets bästa. I höstas valde Socialtjänsten att lämna ut barns uppgifter helt utan att först undersöka vilka konsekvenser utlämnandet kunde få för barnen. Utan individuella bedömningar inför beslut kan bedömningen av barnets bästa omöjligen göras; i så fall utesluter vi att barnets bästa någonsin behöver prövas, och konsekvenserna för barn kan bli helt orimliga. Till exempel var två av dem vars uppgifter lämnades ut en gravid kvinna i 20 årsåldern, som lider av svåra men efter de trauma hon fått genomleva som offer för trafficking, och hennes tvååriga son.

Utöver att socialtjänsten struntat i att ta hänsyn till barnets bästa i det enskilda fallet, så har hela processen präglats av rättsosäkerhet och förvirring. Oroliga familjer som velat veta om deras adressuppgifter lämnats ut har fått vitt skilda besked. Socialtjänsten har inte kunnat luta sig på något konkret lagstöd när de vägrat att berätta om ifall uppgifter lämnats ut.

Om händelserna i höstat kommenterade en gränspolis i en intervju att ”det här är bara början”. Ytterligare 600 personer kommer att sökas upp på samma sätt. De säger sig även ha rätt att begära ut uppgifter från kommunen om var papperslösa barn går i förskola eller skola. Förhoppningsvis får vi klarhet av Justitieombudsmannen om vad som bör gälla, innan gränspolisen fortsätter sina ansträngningar.

 

Vill du läsa hela anmälan?

Skicka ett mejl till media@socialarattigheter.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *