Striden om Sorgenfrilägret inte över – vräkningen överklagas till Mark- och miljödomstolen

Att göra människor hemlösa som ett resultat av vräkning står i strid med Sveriges åtaganden beträffande internationella mänskliga rättigheter under den Europeiska Sociala Stadgan” skrev Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter i ett brev till kulturminister Alice Bah-Kuhnke tidigare i år med anledning av rivningen av Sorgenfrilägret i Malmö. Men det var just vad Malmö stad gjorde när de vräkte de 200 romska EU-migranter som bodde i lägret.

“Att helt sonika använda sig av rättelseförfarandet i miljöbalken för att kringgå den lagstiftning som egentligen är tänkt att tillämpas på situationer om avhysning men som inte har fungerat är orimligt. Att dessutom vägra ta ansvar för de boendes sociala situation efter vräkningen är att grovt åsidosätta Sveriges internationalla förpliktelser” menar Frederick Batzler, jurist aktiv i Centrum för Sociala Rättigheter.

Malmö stads godtyckliga tolkning av bestämmelser i samband med vräkningen visade sig på en rad punkter, bland annat när de boendes egendom utan närmare prövning betraktades som avfall. Men för de boende var varken deras filtar, madrasser eller någon av deras andra tillhörigheter att anse som avfall.

Som minoritetsgrupp är romer särskilt utsatta för diskriminering och har historisk sett drabbats hårt av förföljelse. Minoriteters rätt är därför föremål för extra strängt skydd enligt de internationella konventioner som Sverige åtagit sig att följa – just för att den slags godtyckliga tillämpning av lagen, som vi såg under vräkningen i Sorgenfri, inte ska kunna ske.

Internationella organ som Europarådet och OHCHR, människorättsorganisationer som Civil Rights Defenders, och akademiker har det senaste halvåret kritiserat Malmö stads agerande. Med överklagan ger vi Mark- och miljödomstolen en chans att visa att Sverige, trots allt, fortfarande respekterar och tillämpar de grundläggande mänskliga rättigheterna.

 

Läs hela överklagandet här.

 

Centrum för Sociala Rättigheter

Tel: 040-64 33 877

Epost: kontakt@socialarattigheter.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *