Vad gör Centrum för Sociala Rättigheter?

Centrum för Sociala Rättigheter är övertygade om att juridik kan användas kreativt och bli ett progressivt verktyg i händerna på dem som kämpar för sociala rättigheter. Därför vill vi göra juridiken tillgänglig för Malmös gräsrotsrörelser. Sedan vi slog upp dörrarna har vi arbetat med en mängd olika problemområden. Här skriver vi lite om vad som vi jobbar med just nu.

Romers rättigheter

Romers rätt var det första området som Centrum för Sociala Rättigheter engagerade sig i. Arbetet under 2015 handlade främst om Malmö stads envisa strävan att vräka de boende i Sorgenfrilägret utan att erbjuda dem något värdigt alternativ.

Under processen för att förhindra vräkningen av Sorgenfrilägret hade Centrum för Sociala Rättigheter tät kontakt med OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights) och lämnade in kortare rapport om rättsläget, vilket ledde till att OHCHR skickade en skrivelse till utrikesminister Margot Wallström.

Centrum för Sociala Rättigheter arbetar nu med att skriva färdigt en uppdaterad rapport till OHCHR om romers rättsliga situation och om vad som har hänt sedan vräkningen. Vi vill också bjuda in OHCHR till Sverige för att inspektera förhållandena för romer och fattiga EU-migranter.

Trots att vräkningen av Sorgenfrilägret inte förhindrades är Malmö stads beslut överklagat till Länsstyrelsen, som nu ska om Malmö Stad gjorde rätt eller inte. Även om Sorgenfrilägret nu är jämnat med marken så finns det en poäng med att fortsätta driva processen, dels för att undvika att agerandet blir praxis, och dels för att skapa uppmärksamhet kring frågan om diskrimineringen av romer.

Palestiniernas kamp för asyl

Efter att ett hundratal palestinier från Irak och Gaza fick avslag på sina asylansökningar i slutet av sommaren 2015 så har Centrum för Sociala Rättigheter stött deras protester utanför Migrationsverket i Jägersro, Malmö. Med juridiska verktyg har vi arbetat för att överklaga avslagen. Palestinierna har försatts i en stadslös limbo av migrationsverket; de får inte stanna kvar i Sverige, men på grund av stängda gränser kan de samtidigt inte ta sig tillbaka till Gaza. Efter en lyckad kampanj beviljades palestinierna från irak uppehållstillstånd. Gruppen från Gaza har envist fortsatt sin protest, trots vinterväder och rasistiska påhopp. Vi planerar att genomföra flera aktiviteter och protester för deras sak under våren, och vi hoppas att fler vill engagera sig.

Projekt: Spårbyte

Vår grundsyn inom Centrum för sociala rättigheter är att asylrätten måste skyddas och försvaras. För att människor som kommer till Sverige för skydd ska kunna ta sig in i samhället så behöver kris-retoriken bytas ut mot något konstruktivt. Genom Projekt: Spårbyte ges asylsökande möjlighet till en övergång från asylprocess till att få uppehållsrätt genom arbetstillstånd, och därmed även möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden.

Möjligheterna till spårbyte för asylsökande infördes av Alliansregeringen 2008, dock med höga krav både på den asylsökande och på arbetsgivaren. Reglerna skapar ett nålsöga som är svårt att pricka in men som Projekt: Spårbyte syftar till att vidga. Projektet riktar sig till asylsökanden som ännu inte fått sina beslut om uppehållstillstånd i Sverige samt till arbetsgivare, stora som små, som delar uppfattningen om vikten av att öka integrationen av asylsökande på arbetsmarknaden. För dessa arbetsgivare erbjuder vi en trygg kontaktväg till asylsökande, lättillgänglig praktisk information om arbete under asylprocessen och vid behov även specialanpassad juridisk rådgivning.

Juridisk resurs och folkbildning

Centrum för Sociala Rättigheter vill fungera som juridisk resurs för gräsrotsrörelser. Vi försöker stödja olika grupper med vår kunskap genom att svara på frågor som uppkommer i deras arbete för social förändring. Främst består arbetet i att göra utredningar. En ambition för 2016 är att skapa en frågelåda för att förenkla vårt arbete med att svara på frågor och göra utredningar.

Som en del i ambitionen att göra juridiken tillgänglig för gräsrotsrörelser och organisationer som arbetar för social förändring vill vi hålla kurser och workshops för dessa grupper. Tanken är att juridiken ska bli deras eget verktyg och att kunskapen i så liten utsträckning som möjligt “fastnar” hos oss jurister och juriststudenter.

Media och kommunikation

Centrum för Sociala Rättigheters mediagrupp arbetar över alla våra verksamhetsområden och ansvarar för att tillföra en medial vinkel till det juridiska arbetet. Media som verktyg är många gånger avgörande för att våra juridiska frågor ska kunna uppmärksammas. Vi vet att flera av våra strider har varit hopplösa att vinna ur ett juridiskt perspektiv, men de kan ändå ha varit viktiga att ta – dels av principiella skäl men också för att det har givit oss en möjlighet att rikta strålkastarljuset på en viss orättvisa.

 

Är du intresserad av att engagera dig i något av det vi gör? Eller har du några synpunkter på eller frågor om vårt arbete? Kontakta oss! Som varje annan ideell organisation har vi ständigt fler projekt och planer än vad vi har tid med, så allt engagemang välkomnas varmt. 
Hoppas vi ses!

Centrum för Sociala Rättigheter

 

  1 comment for “Vad gör Centrum för Sociala Rättigheter?

 1. Lena Frödin
  2016-04-11 at 11:49

  Hej!
  Jag hjälper några Rumänska Romer idéellt, började via kyrkan. Hur ska jag gå till väga för att få läkarvård för en fel-opererad kille. Han har mycket ont och något måste göras. Han har EU’s sjukförsäkrings-kort. Jag vill ha något att stödja mig på för att inte bara få akut-vård, utan hjälp till röntgen, för att läkare bedömer hur allvarligt det är.

  Tacksam för hjälp!

  Lena Frödin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *